Khidmat Pelanggan

Bantuan

Lokasi Pusat Bantuan Pelanggan di Malaysia

Careline pelanggan

(Jaminan bantuan teknikal dan waranti, Isnin - Jumaat/ Ahad - Khamis, 8.30AM - 5.30PM)

Tel: +603 8070 8919

Aduan

Pelanggan boleh hubungi Khidmat Pelanggan untuk menyatakan masalah. Khidmat pelanggan akan mengumpul maklumat dan memastikan situasi yang dihadapi oleh pelangan.

Tindakan

Setelah khidmat pelanggan memastikan situasi, kes akan disusuli dengan Pengurus Perkhidmatan atau Penyelia Perkhidmatan menghubungi jurutera perkhidmatan untuk mengambil tindakan.

Perkhidmatan

Jurutera Perkhidmatan kami akan pergi ke tempat yang diadukan oleh pelanggan dan akan membekalkan perkhidmatan penyelesaian masalah sehingga kedua belah pihak berpuas hati.